Бытовые котлы гарантийное обслуживание

Приобретая ЗАО «Калвис» изделия внимательно прочитайте в паспорте условия гарантийного обслуживания.

Если эксплуатируя нами производимое тепловое оборудование, во время гарантийного срока Вам возникнут проблемы и если это связанно с производством оборудования или дефектами комплектующих немедля обращайтесь к нам.

ЗАО «Калвис» и его партнёры выполняют гарантийное и после гарантийное обслуживание.

Для гарантийного обслуживания нужно иметь:

  1. Паспорт котла с отметкой — дата продажи;

  2. Торговый чек или счёт фактуру;

  3. Аттестованной монтажной компании отметку в паспорте о произведении монтажа.

Примечание: тяга в топке котла должна быть не меньше чем указанно в паспорте и котёл должен быть подключен по схеме не позволяющей создаваться конденсату во время работы котла.

Регистрировать ремонт котла надо так как указанно в паспорте.

  Įrangą sumontavę specialistai organizavę katilo pajungimą (atlikę darbus nurodytus pase) negali pašalinti gaminio trūkumų ir nustatė, kad tai yra gaminio brokas. Įrangą sumontavo:
  Esu įsigijęs jūsų įmonėje pagamintą gaminį


  * Susipažinau su gaminio naudojimo techniniu pasu, deklaruoju, kad gaminys yra sumontuotas vadovaujantis gamintojo techniniame pase išdėstytais reikalavimais ir naudojamas pagal paskirtį, nepažeidžiant naudojimo instrukcijos reikalavimų. Įvertinęs tai turiu šiam gaminiui pretenziją:

  Manau, kad pretenzijoje išvadinti trūkumai yra jūsų gaminio defektai, prašau atsiųsti savo atstovus sumontuoto gaminio apžiūrėjimui, defektų nustatymui ir jų pašalinimui. Jei bus nustatyta, kad minėti trūkumai yra atsiradę ne dėl gamintojo kaltės įsipareigoju atlyginti jūsų atstovų atvykimo transporto išlaidas (0,70ct/km + PVM) bei sugaištą kelionėje ir apžiūros vietoje laiką (45€/val.+PVM) kiekvienam serviso brigados darbuotojui (ne daugiau 2 darbuotojų). Jei per 7 kalendorines dienas gera valia neatlyginčiau nurodytų išlaidų sutinku, kad jos būtų išieškotos iš manęs LR įstatymais nustatyta tvarka.


  © 2016 UAB KALVIS
  Осуществление мечты: IT DREAMS