GAMINIO GARANTIJA IR GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS

Gamintojas garantuoja, kad gaminys atitinka techninės dokumentacijos reikalavimus.

Teisingai sumontuoto ir eksploatuojamo katilo garantinio aptarnavimo laikas nuo jo įsigijimo dienos yra:

  • katilo korpusui – 48 mėn.
  • komplektuojamoms detalėms – 12 mėn.
  • greitai susidėvinčioms detalėms – 6 mėn.

Garantinio laikotarpio metu gamintojas įsipareigoja atlikti nemokamą gedimų pašalinimą, jei jie atsirado dėl gamintojo kaltės.

Garantija netaikoma:

  • Nepateikus pirkimo dokumentų;
  • Katilo pase nėra atžymos apie tinkamą katilo sumontavimą (montuotojo);
  • Pažeidus montavimo ir naudojimo instrukcijų reikalavimus;
  • Esant mechaniniams katilo pažeidimams;
  • Nustačius, kad katilas buvo remontuotas pašalinio asmens.

Jeigu katilas netinkamai parinktas, blogai sumontuotas ar eksploatuojamas ir tai nustatoma apsilankymo pas vartotoją metu. Tokiu atveju už meistrų atvykimą ir remontą moka įrangos naudotojas. Mažiausiai vieną kartą metuose atlikti katilo ir jo valdymo elementų reviziją su atitinkamą kvalifikaciją turinčių specialistų pagalba. Prašome vartotoją pasirūpinti, kad atlikus garantinį remontą, serviso darbuotojas paliktų įrašą pase “Atžymos apie garantinį ir negarantinį remontą“ skyriuje ir užpildytų garantinio aptarnavimo aktą.

Su katilo garantinio aptarnavimo sąlygomis susipažinau. Esu informuotas, kad sumontavus katilą ir jį eksploatuojant ne pagal pase nurodytos instrukcijos reikalavimus, netenku teisės į garantinį aptarnavimą.

© 2016 UAB KALVIS
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS